Látnivaló kategóriák

Keresés

Wellness hétvége

Móri templomok
Közép-Dunántúl - Mór


Kapucinus-templom és rendház /1701/
A Kapucinus tér keleti oldalának széles, lép­csô­zetesen megközelíthetô magaslatán épített templom Mór jellegzetes épülete. 1881. évi újjáépítése során elôször csonka tornyot kapott és csak évekkel késôbb nyer­te el ma ismert formáját. Mindhárom oltár­képe Johann Norbert Baumgartner bécsi ka­pu­cinus festôtôl származik. Az oltár mellett az 1848-ban meggyilkolt Lamberg Fülöp Ferenc vörösmárvány emléktáblája áll. A kiterjedt Lam­berg család több tagját a templom altemp­lo­­má­ban temették el. A rendház a templo­mmal egy­be épített, nyolctengelyes kivitelű. Kb. 10000 kötetes, jó ál­la­potú rendi könyvtára van.

Magyar-templom /neogótikus, 1888/
A városközpontban meredek, részben támfallal erôsített magaslaton helyezkedik el. Mór középkori plébánia-templomának helyén építették, felhasználva annak nyugati tornyát. Plébánosát a pápai tized-jegyzék 1333-35-ben említi, a templomról az elsô feljegyzés 1484-bôl való. A mai templomot Havranek Ferenc építész és Arányi műépítész tervei szerint Csáder Ferenc vállal­kozó építette. Háromhajós, neogótikus temp­lom, az elsô emeleti középkori gúlasisakos toronnyal. Körülötte temetô, melyet a XVIII. század végétôl már nem használtak.

Szent Vendel kápolna /1746/
Fogadalmi kápolnaként épít­te­t­e Weber József és felesé­ge, Szent Lénárd és Szent Vendel tisz­­te­letére, az 1743-as marhavész pusztításának emlékére.

Szent Rókus kápolna /1836/
Neogótikus stílusú kápolna a homlokzat bal olda­lán álló hegyes, sisakos toronnyal. A kápol­nát a kolera járvány emlékére építették.

Szent Orbán kápolna /1794/
A Kecske-hegy gerincén egy hatalmas fa tövében álló,
ba­rokk stí­lusjegyeket hor­do­zó szôlôhegyi kápolna.

Kápolna - Mór Árkipuszta /1740/
Barokk fa oltára Nepumuki Szent János szoborral jelentôs műemlé­k. Családi kriptaként használták az 1950-es éve­ki­g.

Forrás: mor.hu

Móri templomok a térképenKérdésével, észrevételeivel kapcsolatban kollegáink készséggel állnak rendelkezésére. Egyéni ajánlatot, céges rendezvények, konferenciák, ajándékutalványok gyors és teljeskörű ügyintézése, kidolgozása az Ön személyes igényeinek megfelelően díjtalanul!

Válasszon a lehetőségek közül

  • Küldés

© 2014 | Turisztikai Hotel Klaszter - Minden jog fenntartva

logo logo logo logo